บ้านไร่แสงจันทร์ & โฮมสเตย์

บ้านไร่แสงจันทร์ & โฮมสเตย์

ท่องเที่ยว สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน บรรยากาศดี ที่พักสบาย มีธรรมชาติที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมหนาแน่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก พร้อมกับจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานได้อย่างชัดเจน

ความเป็นมาของอำเภอวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใสจนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียวนั่นเอง…